Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Är ni i behov av projektstöd och projektledning inom förnybar energi? Vi har kompetensen och erfarenheten av att leda storskaliga solcellsinstallationer. Våra duktiga projektledare ser till att få ert projekt installerat och slutfört inom de ramar som ska efterföljas. Våra projektledare är utbildade montageledare samt även i vissa fall där krävs, el behörighet. Ni berättar för oss hur ni vill att ert projekt ska fortgå, så tar vi det i mål tillsammans.