Solenergi

Hur funkar det?

Solen skiner

När solen skiner så producerar solcellerna som bäst. Du kan då välja att sälja ditt överskott tillbaka in på elnätet för att sedan köpa tillbaka det när du behöver.

Mulet väder

När det är mulet väder så producerar din anläggning mindre än vid skinande sol. Du producerar dock fortfarande Energi som förmodligen räcker för att täcka ditt eget hus behov.

Nattetid

Under natten så producerar dina solceller ingenting. Elen som du använder under natten köper du från elnätet.

Solcellerna omvandlar solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen görs om till växelström i en växelriktare för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet. len från solcellerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand där. Om anläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs så skickas överskottet ut på elnätet.

Solen som ENERGIKÄLLA

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att montera solcellspaneler på en tredjedel av alla de kvadratkilometer södervända tak som finns i landet. Med vårt långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för produktion av solenergi goda.

FÖRUTSÄTTNINGAR I SVERIGE

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i samma zon som till exempel England och Tyskland där solcellsanläggningar är mycket vanligt. Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan. Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd. Sist men inte minst säkerställer en solcellsanläggning att energipriset permanentas. Man påverkas alltså inte av höjningar av energipriset utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När man väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

Varför solenergi?

Det finns många fördelar med solenergi. Här nedanför har vi listat några av dom.

Miljö

Du gör en stor insats för miljön. Solenergi är en helt förnyelsebar energikälla som egentligen aldrig kan ta slut samtidigt som den har en extremt liten påverkan på vår miljö.

ElPriser

Du kan helt bortse från om elpriserna går upp. När du producerar din egen el med hjälp av din anläggning så påverkas du inte av elpriserna. Solen kommer alltid att vara gratis!

Underhållsfritt

Solpaneler behöver nästintill inget underhåll. Med Sunavias effektgaranti på 25 år så kan du vara säker på att dina solceller kommer att producera år efter år.

Värdeökning

En solcellsanläggning är en investering och därmed en värdeökning för din fastighet. Undersökningar har visat att fastigheter med solceller säljs ofta för ett högre marknadspris.

PAY-OFF tid

En vanligt solcellsanläggning har en snitt återbetalningstid på 7-9 år. Det gör att du efter några år har betalt din anläggning med besparingarna som du gjort igenom att använda dig av solenergi.

Bidrag

Du kan ansöka om bidrag för din solanläggning. Just nu ligger solcellsbidraget på 30% vilket gör att du får tillbaka 30% av kostnaden på din anläggning.

Video

Kungliga tekniska högskolan har gjort fyra småklipp om solenergi. Vi tycker att dom här klippen är väldigt bra eftersom att dom förklarar på ett enkelt sätt om hur solenergi faktiskt fungerar.

Vill du veta mer om solenergi?