Solenergi

Solen skiner

När solen skiner så producerar solcellerna som bäst. Ni kan då välja att sälja ert överskott tillbaka in på elnätet för att sedan köpa tillbaka det när ni behöver.

Mulet väder

När det är mulet väder så producerar er anläggning mindre än vid skinande sol. Ni producerar dock fortfarande Energi som förmodligen räcker för att täcka er egen förbrukning.

Nattetid

Under natten så producerar era solceller ingenting. Elen som ni använder under natten köper ni från elnätet.

FÖRUTSÄTTNINGAR I SVERIGE

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i samma zon som till exempel England och Tyskland där solcellsanläggningar är mycket vanligt. Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan. Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd. Sist men inte minst säkerställer en solcellsanläggning att energipriset permanentas. Man påverkas alltså inte av höjningar av energipriset utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När man väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

Solen SOM ENERGIKÄLLA

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att montera solcellspaneler på en tredjedel av alla de kvadratkilometer södervända tak som finns i landet. Med vårt långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för produktion av solenergi goda.

Varför solenergi?

Det finns många fördelar med solenergi. Här nedanför har vi listat några av dom.

Miljö

Ni gör en stor insats för miljön. Solenergi är en helt förnyelsebar energikälla som egentligen aldrig kan ta slut samtidigt som den har en extremt liten påverkan på vår miljö.

ElPriser

Ni kan helt bortse från om elpriserna går upp. När ni producerar er egen el med hjälp av er anläggning så påverkas ni inte av elpriserna. Solen kommer alltid att vara gratis!

Underhållsfritt

Solpaneler behöver nästintill inget underhåll. Med Sunavias effektgaranti på 25 år så kan ni vara säker på att era solceller kommer att producera år efter år.

Värdeökning

En solcellsanläggning är en investering och därmed en värdeökning för er fastighet. Undersökningar har visat att fastigheter med solceller säljs ofta för ett högre marknadspris.

PAY-OFF tid

En vanligt solcellsanläggning har en snitt återbetalningstid på 7-9 år. Det gör att ni efter några år har betalt er anläggning med besparingarna som ni gjort genom att använda er utav energi från solen.

Bidrag

Investeringsstödet ligger just nu på 20% för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Stödet räknas på hela installations kostnaden.

Vill ni veta mer om solenergi?