Villa

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i samma zon som till exempel England och Tyskland där solcellsanläggningar är mycket vanligt. Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan. Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd. Sist men inte minst säkerställer en solcellsanläggning att energipriset permanentas. Man påverkas alltså inte av höjningar av energipriset utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När man väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

 

Solen som energikälla

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att montera solcellspaneler på en tredjedel av alla de kvadratkilometer södervända tak som finns i landet. Med vårt långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för produktion av solenergi goda.

 

Fördelar med solenergi

 

  • Sänkta kostnader. Igenom att investera i förnyelsebar solenergi så sänker ni era elkostnader. Redan från dag ett så kommer ni att märka skillnaden. Sunavia lämnar en avkastning på 7-9% årligen på solcellsanläggningen, vilket gör att anläggningen blir lönsam även om ni lånar till investeringen. En lägre månadskostnad ökar även värdet på eran fastighet. Den dagen som anläggningen är betald så är föreningen helt fri från alla el-kostnader.
  • Miljövänligt. En solcellsanläggning visar att ni tänker på miljön. Solenergi är det perfekta valet för en familj som vill vara en god miljövän.  Solenergin avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det finns nästan inga gifter som frigörs i miljön medan vi använder solenergi för att möta våra energibehov.
  • Livslängden. Sunavia använder endast produkter av högsta kvalité. Våra solpaneler behöver näst intill inget underhåll. Det enda skulle vara om det råkar komma smuts eller löv på dem och då är det bara att borsta av det. Vi lämnar 25-års garanti på alla våra solpaneler, så att du som kund ska känna dig trygg många år framöver. Våra installationer är utförda av montörer med många års erfarenhet av solcells installationer.
  • Helt självstående. Vid val och implementering av solenergi genererar du egen elektricitet. Detta innebär att du inte kommer att påverkas av de förväntade stigande elpriserna. Många vanliga villor har utrymme på taket för tillräckligt med solceller för att producera solenergi som täcker energibehovet under sommarmånaderna.
    Under vintern när solinstrålningen är lägre, produceras dagligen endast en sjundedel av den energi som kan produceras under en sommardag, vilket gör att du då behöver köpa in el från det allmänna nätet. Genom att sälja överskottselen under sommaren kan dessa kostnader i stort sett jämnas ut, beroende på din elnätsleverantör.
  • Energi dag som natt. Med solpaneler genererar du elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan till och med producera elektricitet under molniga dagar, på så vis har de inget behov av direkt solljus. Solpanelerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin.
    Det är en växelriktare som omvandlar energin till 230V växelström. Växelriktaren kopplas in i husets vanliga växelcentral och på så vis kan strömmen användas till hushållet. Om du producerar mer el än du använder exporteras den tillbaka till nätet och kan på så vis användas under natten eller under tillfällen då du använder mer energi än du genererar.

Sunavia hjälper er igenom hela processen, från idé till nyckelfärdig anläggning. Vi tar ansvar för hela processen tills dess att eran anläggning står färdig. Vi finns där för er under hela processen och våra garantier gör att ni som kund kan känna er trygga en lång tid framöver. Funderar ni på att investera i Solenergi? Tveka inte på att kontakta oss idag för en kostnadsfri rådgivning.

Solcellsbidrag

Här kan du ladda ner ansökan för solcellsbidrag

DOWNLOAD PDF