Företag

Solceller Solpaneler Östersund Solcellsbidrag Solenergi
Företag har ofta goda förutsättningar att installera solcellsanläggningar. Stora takytor möjliggör en kostnadseffektiv solcellsanläggning med hög produktion. Takytor i söderläge gör att man får en hög produktion av producerade kilowattimmar årligen. Stora solcellsanläggningar är de system som är mest ekonomiska på lång sikt. Igenom att investera i en solcellsanläggning på eran fastighet så minskar ni elkostnaden. Ni påverkas mindre av elprisökningar, vilket gör att ni gör en besparing från dag ett. Som företag kan man ansöka om att få 30% i solcellsstöd. Riskdagen har nyligen beslutat att satsa totalt 1395 miljoner kronor till solcellsstödet. Vi hjälper er självklart med en bidragsansökan. Låt oss berätta vad vi kan göra för att stärka eran ekonomi samt eran miljöprofil.

 

 

De senaste åren har utveckling på solenergi gått rasande fort samtidigt som priserna fallit. Idag är solkraft en lönsam affär för de flesta företag. Förutsättningarna finns verkligen med ekonomibyggnadernas stora takytor – optimala för produktion av solel – och det ständigt ökande behovet av elkraft. Med möjligheten att sälja överskottselen går den moderna solkraftsanläggningen från att vara en besparing till att bli en intäkt i verksamheten. Som egen producent av solel kan ni räkna med en avkastning på 7–9% årligen på investeringen då ni minskar behovet av att köpa el betydligt.
Fördelar med Solenergi
  1. Sänkta kostnader. Igenom att investera i förnyelsebar solenergi så sänker ni era elkostnader, vilket gynnar företaget. Redan från dag ett så kommer ni att märka skillnaden. Sunavia lämnar en avkastning på 7-9% årligen på solcellsanläggningen, vilket gör att anläggningen blir lönsam även om ni lånar till investeringen. En lägre månadskostnad ökar även värdet på eran företagsfastighet. Den dagen som anläggningen är betald så är föreningen helt fri från alla el-kostnader.
  2. Miljövänligt. En solcellsanläggning visar att företaget har en stark miljöprofil. Solenergi är det perfekta valet om ett företag vill vara en god miljövän.  Solenergin avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det finns nästan inga gifter som frigörs i miljön medan vi använder solenergi för att möta våra energibehov.
  3. Livslängden. Sunavia använder endast produkter av högsta kvalité. Våra solpaneler behöver näst intill inget underhåll. Det enda skulle vara om det råkar komma smuts eller löv på dem och då är det bara att borsta av det. Vi lämnar 25-års garanti på alla våra solpaneler, så att du som kund ska känna dig trygg många år framöver. Våra installationer är utförda av montörer med många års erfarenhet av solcells installationer.
  4. Helt självstående. Vid val och implementering av solenergi genererar du egen elektricitet. Detta innebär att du inte kommer att påverkas av de förväntade stigande elpriserna. Många vanliga villor har utrymme på taket för tillräckligt med solceller för att producera solenergi som täcker energibehovet under sommarmånaderna.
    Under vintern när solinstrålningen är lägre, produceras dagligen endast en sjundedel av den energi som kan produceras under en sommardag, vilket gör att du då behöver köpa in el från det allmänna nätet. Genom att sälja överskottselen under sommaren kan dessa kostnader i stort sett jämnas ut, beroende på din elnätsleverantör.
  5. Energi dag som natt. Med solpaneler genererar du elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan till och med producera elektricitet under molniga dagar, på så vis har de inget behov av direkt solljus. Solpanelerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin.
    Det är en växelriktare som omvandlar energin till 230V växelström. Växelriktaren kopplas in i husets vanliga växelcentral och på så vis kan strömmen användas till hushållet. Om du producerar mer el än du använder exporteras den tillbaka till nätet och kan på så vis användas under natten eller under tillfällen då du använder mer energi än du genererar.

Sunavia hjälper er igenom hela processen, från idé till nyckelfärdig anläggning. Vi tar ansvar för hela processen tills dess att eran anläggning står färdig. Vi finns där för er under hela processen och våra garantier gör att ni som kund kan känna er trygga en lång tid framöver. Funderar ni på att investera i Solenergi? Tveka inte på att kontakta oss idag för en kostnadsfri rådgivning.

 

 

Solcellsbidrag

Här kan du ladda ner ansökan för solcellsbidrag

DOWNLOAD PDF