Nyheter

975 miljoner SEK i solcellsstöd i övergångsbudgeten 2018/2019

Solcellsstödet är med i övergångsbudgeten för 2019, vilket är ett bra besked för alla som väntar på att få sitt stöd utbetalt. Ett oförändrat belopp på 975 miljoner kronor. Det innebär att alla som står i kö kommer att få sin del av stödet utbetalt under 2019. Investeringsstödet ligger just nu på 30% för privatpersoner,.

Premiär för energimyndighetens solelportal!

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. Plattformen ska enligt uppdraget utgöra ett nav för offentlig information. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. För att möta informationsbehovet hos den enskilde på ett ändamålsenligt sätt.

Genombrott för solenergi i Sverige

Enligt Svensk solenergi får solceller nu sitt stora genombrott i Sverige. Enligt en ranking som gjorts av organisationen hamnar Simrishamn på första plats, följd av Ödeshög, Varberg och Berg. Alla de kommunerna har över 90 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 22,7 W per person.  – Allt fler hushåll och företag installerar solceller. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt.

Solenergi slår fossila bränslen – igen

Förra året var ett bra år för producenter av solenergi. Sammanlagt installerades 98 gigawatts solkraft, vilket är mer än inom någon annan teknologi inklusive fossila bränslen och kärnkraft. Enligt FN:s miljöprogram UNEP uppgick investeringarna till 160 miljoner dollar, vilket innebär en uppgång med 18 procent sedan året innan. En drivande kraft bakom förra årets solkraftsboom.

Investeringsstödet för solceller höjs

Regeringen har höjt det statliga investeringsstödet för solceller och budgeten trädde i kraft den 1 januari 2018. Regeringskansliet har meddelat att budgeten ökar årligen till 915 miljoner kronor och stödet ökar från 20% till 30% av investeringskostnaden. Höjningen innebär både en budgetökning och en ökning av ersättningsnivån av det så kallade solcellsbidraget som kan sökas vid installation av solceller. Budgeten har.