Nyheter

Sunavia AB sponsrar Östersund IK!

Sunavia AB är stolt sponsor till Östersunds IK. Östersunds IK har startat säsongen otroligt bra och ligger i skrivande stund på plats 2 i Allettan Norra. På de senaste fem matcherna så har fyra slutat med vinst. Vi ser mycket fram emot den kommande säsongen!

Högsta elpriset i Sverige sedan 2011

Idag den 29/11-2018 så visar siffrorna att elpriserna fortsätter att stiga uppåt. Vintern inleds med de högsta rörliga elpriserna sedan vintern 2011. Det finns flera faktorer till de högre elpriserna för svenska konsumenter. En av faktorerna är kärnkraftssituationen i Belgien, men även att vattenkraftsverkens nivåer är lägre än normalt. De konsumenter med rörligt elpris påverkas..

Ansökan för solcellsstöd ska förenklas

Energimyndigheten har i dag (2018-10-05) skickat ut ett förslag på nya föreskrifter för det statliga stödet till solceller på remiss. Förslaget på ändringar i föreskriften om solcellsstödet gäller ändringar som minskar kraven på de uppgifter som behöver lämnas i samband med ansökan, begäran om utbetalning, samt uppföljning av solcellsstödet. Förändringen genomförs för att underlätta administrationen både.

975 miljoner SEK i solcellsstöd i övergångsbudgeten 2018/2019

Solcellsstödet är med i övergångsbudgeten för 2019, vilket är ett bra besked för alla som väntar på att få sitt stöd utbetalt. Ett oförändrat belopp på 975 miljoner kronor. Det innebär att alla som står i kö kommer att få sin del av stödet utbetalt under 2019. Investeringsstödet ligger just nu på 30% för privatpersoner,.

Premiär för energimyndighetens solelportal!

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. Plattformen ska enligt uppdraget utgöra ett nav för offentlig information. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. För att möta informationsbehovet hos den enskilde på ett ändamålsenligt sätt.

Genombrott för solenergi i Sverige

Enligt Svensk solenergi får solceller nu sitt stora genombrott i Sverige. Enligt en ranking som gjorts av organisationen hamnar Simrishamn på första plats, följd av Ödeshög, Varberg och Berg. Alla de kommunerna har över 90 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 22,7 W per person.  – Allt fler hushåll och företag installerar solceller. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt.