Pressmeddelande gällande investeringsstöd för solceller