Investeringsstödet för solceller höjs

Investeringsstödet för solceller höjs

Regeringen har höjt det statliga investeringsstödet för solceller och budgeten trädde i kraft den 1 januari 2018. Regeringskansliet har meddelat att budgeten ökar årligen till 915 miljoner kronor och stödet ökar från 20% till 30% av investeringskostnaden.

Höjningen innebär både en budgetökning och en ökning av ersättningsnivån av det så kallade solcellsbidraget som kan sökas vid installation av solceller.

Budgeten har ökat med hela 525 miljoner kronor. Detta innebär att den totala budgeten per år stiger till 915 miljoner kronor från nuvarande 390 miljoner kronor. Årsbudgeten för åren 2018 till 2020 är således 915 miljoner kronor, detta är en ökning på 135% från den tidigare budgeten.

Denna budgetökning gör att regeringen kan påskynda de redan långa kötider som har präglat ansökningsprocessen för stödet i takt med att det har blivit populärare med solceller i Sverige.

Detta ger därmed bättre förutsättningar för att snabbare få utbetalt det bidrag du ansöker.