Genombrott för solenergi i Sverige

Genombrott för solenergi i Sverige

Enligt Svensk solenergi får solceller nu sitt stora genombrott i Sverige. Enligt en ranking som gjorts av organisationen hamnar Simrishamn på första plats, följd av ÖdeshögVarberg och Berg. Alla de kommunerna har över 90 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 22,7 W per person.

 – Allt fler hushåll och företag installerar solceller. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt att bidra till en 100 procent förnybar elproduktion i Sverige, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

När det gäller den totalt installerade effekten toppas listan av Linköping, följt av Stockholm, Uppsala och Varberg. Sammantaget hamnar Uppsala på plats 88 i rankningen.

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det införs ett sol-ROT-avdrag istället för dagens solcellsstöd, säger Johan Lindahl.