Ansökan för solcellsstöd ska förenklas

Ansökan för solcellsstöd ska förenklas

Förslaget på ändringar i föreskriften om solcellsstödet gäller ändringar som minskar kraven på de uppgifter som behöver lämnas i samband med ansökan, begäran om utbetalning, samt uppföljning av solcellsstödet. Förändringen genomförs för att underlätta administrationen både för de som söker och de som administrerar solcellsstödet och de utgör en del av de åtgärder som Energimyndigheten identifierade genom sitt uppdrag för att förenkla solcellsstödet tidigare i år.